Röhsska museet och Design Lab S samarbetar i Biskopsgården

I höst har Röhsska museet och Design Lab S samarbetat i Biskopsgården, med projekten Expertrådet och Designverkstan som syftar till att utveckla nya metoder och skapa nya perspektiv på Röhsska museets samling.

Design Lab S är en kollektiv designstudio som arbetar med både professionella designers, barn och seniorer i kollektiva designprocesser, med övertygelsen om att alla bör få möjlighet att utforma hur världen ska se ut och fungera.

Röhsska museet och Design Lab S har under hösten 2018 samarbetat i projekten Expertrådet och Designverkstan, båda i Biskopsgården. Frågeställningarna som projekten har utgått ifrån är: Vilka är experter? Vad är ett designföremål? Vem bestämmer vad som ska finnas i museets samlingar? Vad händer när ungdomar får möjlighet att påverka museets sätt att arbeta?
– Röhsska museet tar barn och ungas röst på allvar och ser deras potential som kreativa aktörer idag och i framtiden. Design Lab S är därför en solklar samarbetspartner för museet då deras fokus och engagemang handlar om att ge barn och unga en plattform för ett skapande som ligger nära deras miljö och vardag, säger Nina Due, chef på Röhsska museet.
– Design angår oss alla, design finns överallt och det är därför väldigt positivt och lärorikt att samarbeta med Design Lab S. De ger barn och unga en möjlighet att utveckla ett intresse för design – ett område som inte alltid är tillgängligt i skola- och fritidsammanhang, fortsätter Nina Due.

I Expertrådet får barn och seniorer tillföra kunskap, referenser och en annan syn på design än vad museet vanligtvis arbetar med. Till skillnad från traditionella experter, som ofta har en teoretisk och akademisk bakgrund, består expertrådet av praktiker som genom kreativitet har utvecklat innovativa metoder att bedöma design utifrån sin fantasi. När Röhsska museet åter öppnar för besökare kan också allmänheten få sina föremål bedömda av Expertrådet.
– Vi har undersökt frågan: vem bestämmer kring vad är bra design och vad händer när man vänder på rollerna? Det är en oerhört viktig fråga då vi tror att det finns fler sätt att se och utveckla svensk design på idag. Vi är glada att Röhsska museet vågar undersöka det tillsammans med oss och Expertrådet, säger Alicia Donat-Magnin, verksamhetsledare på Design Lab S.

– Design berättar om vilka vi är, var vi kommer ifrån och var vi är på väg, något som är starkt kopplat till identitet och kulturarv. Inom området ”design” finns en mängd olika normer, regler, hierarkier och expertis. Dessa värderar material, estetik, funktion, form, teknik, historik och vad som anses vara rätt eller fel. Det får till följd att artefakter rangordnas och ibland inte värderas alls. I ett längre perspektiv innebär det att individer, grupper eller kulturer osynliggörs, berättar Alicia Donat-Magnin.

Designverkstan är ett samarbete på Sjumilaskolan i Biskopsgården. Syftet är att bygga långsiktiga relationer och öka delaktigheten bland barn och unga. I projektet får högstadieungdomar på Sjumilaskolan formge egna designföremål utifrån fiktiva uppdrag från olika lokala aktörer i Biskopsgården. Designverkstan kommer fortsätta under 2019, då ungdomarna bland annat kommer till Röhsska museet och medverkar i planeringen av aktiviteter i museets publika program.
– Det känns roligt att våra elever kan delta i Designverksstaden genom vårt samarbete med Röhsska museet. Framförallt känns det spännande att eleverna kan arbeta processorienterat från idé till ett färdigt koncept. Vi ser också samarbetet med Röhsska museet som ett viktigt initiativ för att skapa ökad likvärdighet för eleverna i staden, säger Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan.